Rodinné konstelace pomohou najít vnitřní harmonii a pochopit životní souvislosti

rodinné konstelace
Zveřejněno: 7.9.2016 , datum poslední aktualizace: 27.2.2019

Vyznat se v sobě samém a porozumět situacím, které nás v životě potkávají, je někdy velmi těžké. Přitom právě poznání souvislostí mezi událostmi našeho života, mezi lidmi v naší přítomnosti i minulosti, a naším vlastním náhledem na svět kolem nás by nám mohlo přinést pochopení naší cesty životem. Díky tomu se můžeme smířit s věcmi, které nás v něm zaskočily, které nás trápí nebo dokonce vnitřně sžírají. A v neposlední řadě nás takové porozumění posune i v našem sebe rozvoji. Jednou z metod, kterými toho lze dosáhnout, jsou rodinné konstelace. V čem tkví jejich princip a jak probíhají?

Co jsou rodinné konstelace?

Rodinné konstelace jsou způsobem psychoterapie a osobnostního rozvoje. Vyvinul je v osmdesátých a devadesátých letech německý psychoterapeut Bert Hellinger, který v této metodě vycházel z předpokladu, že vše souvisí se vším, tedy že všichni jsme součástí systémů a vztahy v nich nás ovlivňují více, než se na první pohled zdá. Vzájemné působení jednotlivých částí systému, ať už se jedná o nejbližší rodinu, nebo širší okruh lidí kolem nás, formuje naše životy a jejich prožívání. Mnohé vzorce z historie se opakují, proto se často zdá, že v některých rodinách osud píše stále stejné kapitoly. Rodinné konstelace pomáhají hledat odpovědi na to, jak v konkrétním systému funguje nevědomá rodinná dynamika a jak by se s ní dalo pracovat.

Jak probíhá seminář rodinných konstelací?

Při semináři rodinných konstelací jde o sestavení modelu rodiny, díky čemuž má člověk možnost spatřit situaci ve svém okolí jasně a zřetelně. Terapeut, který seminář vede, si nejdříve vyslechne podstatu problému, který klienta trápí. Na základě těchto poznatků mu pak navrhne, které osoby by měly v jeho konstelaci figurovat, ať už jsou to rodiče, sourozenci, prarodiče nebo vzdálenější příbuzní. Klient si z ostatních účastníků semináře vybere pro každou z těchto osob zástupce. Volí podle toho, kdo mu pocitově nejvíce připomíná dotyčného příbuzného. Zástupce si poté rozestaví podle svého obrazu o tom, jak v systému osoby figurují. Zástupci přebírají určené role a často až překvapivě se chovají a reagují hodně podobně jako osoba, kterou představují, i když ji v životě neviděli. Vnitřně totiž cítí potřebu projevovat se určitým způsobem a tento pocit je podle mnohých zúčastněných velmi silný.

Mohlo by vás zajímat:  Láska - mocná čarodějka

Jakmile je systém rozestavěn, terapeut pomáhá klientovi s jeho různým přeskupováním, doplňováním o zapomenuté osoby, které mohou hrát důležitou roli, dotazováním se zástupců a pozorováním jejich reakcí. Díky tomu má klient příležitost pochopit fungování své rodiny a svou roli v ní. Často z toho plyne i nový pohled na to, proč se věci v jeho životě dějí tak, jak se dějí, což vede ke smíření se se situací. Výsledkem je nalezení vnitřní harmonie a nastartování hojivého procesu, který člověku pomůže vyrovnat se se svými tíživými problémy.

Další podoby metody konstelací

Rodinné konstelace mohou řešit původní rodinný systém nebo partnerské systémy, podle toho se dělí. Komu nevyhovuje skupinový seminář, může vyzkoušet i individuální rodinné konstelace. Při nich klient místo zástupců rodinných příslušníků rozestaví na zem značky a pro lepší vcítění se do blízkých osob se sám stává na chvíli jejich zástupcem, jinak je princip stejný. Tato metoda psychoterapie se dá ale použít i obecněji, její širší aplikace se nazývá systemické konstelace a uplatní se v jakémkoliv kolektivu vzájemně se ovlivňujících členů, ať už jde o pracovní či školní kolektivy, podnikové nebo politické systémy.

Psychoterapie pomocí rodinných konstelací si postupně získává oblibu a rozšiřuje se nabídka seminářů, které se dají najít ve většině větších měst po celé republice. Pokud si nevíte rady se svými problémy a jste otevřeni novým metodám terapie, možná bude právě toto ta správná cesta ke spokojenějšímu životu.

Štítky: ,

Podobné články

od
Předchozí článek Další článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

0 sdílení