Schizofrenie – co je to?

Schizofrenie
Zveřejněno: 17.9.2018

Schizofrenie patří mezi diagnózy, o kterých má laická veřejnost často zkreslené představy. Je dobré zapomenout na rozdvojenou osobnost, protože tak se schizofrenie neprojevuje.

Příznaky schizofrenie je možné sledovat v celé historii lidstva. Příkladem může být Johanka z Arku, která vedla svá vojska do boje proti Angličanům a stala se Francouzskou národní hrdinkou. Ve čtrnácti letech začala slyšet hlasy a zjevovali se jí andělé. Ujišťovali ji, že je vyvolena bohem. Svým přesvědčením dokázala působit na vojáky i prostý lid. To u královského dvora vyvolalo rozpaky a pak se stala z panny Orleánské velmi nepohodlná mučednice.

Co je to?

Schizofrenie patří mezi psychotická onemocnění neboli psychózy. Trpí jí asi 1 % populace, tedy každý 100 člověk. Pojem schizofrenie lze přeložit jako rozdělené myšlení. Jde o poruchu mnoha duševních funkcí, jako je myšlení, vnímání, emocí, ale i motoriky, osobnosti, schopnosti jednat s lidmi, pozornosti či paměti.

Paranoidní schizofrenie je nejčastější. Dále existuje hebefrenní schizofrenie značí rozštěpení mysli. Vystihuje schopnost pacientů prožívat a chovat se podle dosti nesourodých scénářů. Simplexní schizofrenie se objevuje kolem adolescence. Katatonní schizofrenie se projevuje narušenou pohybovou aktivitou. Setkat se můžete i s pojmy nediferencovaná a reziduální schizofrenie.

Schizofrenie je vážné duševní onemocnění způsobeného abnormální chemickou aktivitou v mozku. K přenosu informací a k následnému přidělení priority mezi buňkami je využíván dopamin. Jeho hladiny jsou vždy zvýšeny. Nemocný je zaplavován velkým množstvím informací a není schopen správně určit jejich důležitost.

Pak se mění způsob myšlení. Za každou maličkostí neustále hledá důvod a vysvětlení. Pak přichází bludy a halucinace, jako slyšení hlasů, které dávají nemocnému příkazy nebo s ním mluví. Pak se objevují zrakové, chuťové nebo třeba čichové halucinace.

Mohlo by vás zajímat:  Oligofrenie neboli slabomyslnost: Měla by vás děsit?

To pak vede k pocitům paranoie, pronásledování, žárlivosti, hypochondrií, přesvědčením vyvoleného spasit svět a podobně. Porucha myšlení se vyznačuje neschopností se soustředit a logicky uvažovat. Dostavuje se i velmi podivné chování, neschopnost se vyjadřovat a prožívat emoce, ztráta motivace a uzavírání se do sebe.

schizofrenie

Jak vzniká?

Nemoc s názvem Schizofrenie se většinou objeví mezi 15. a 35. rokem u obou pohlaví, které nehraje roli. Někteří schizofrenici se vyléčí zcela, u jiných jde o chronický stav.

Někdy se schizofrenie označuje jako třetinová nemoc. Asi 1/3 schizofreniků se vyléčí, ale u třetiny se dosáhne jen jistého zlepšení. Pak jisté projevy nemoci stále obtěžují, vrací se a třetině zůstanou chronické schizofrenní symptomy a nereagují na léčbu.

Léčba je nákladná, často dlouhodobá a mnoho schizofreniků má omezenou pracovní schopnost. Asi 10 % schizofreniků ukončí život sebevraždou.

Kdo jí může onemocnět a jak poznat schizofrenii?

Příčiny schizofrenie bohužel nejsou dosud přesně známy. Často jde o vysokou hladinu dopaminu v mozku. Příčinou mohou být některé viry, stres i špatná rodinná komunikace. Vždy se spojí určitý druh vrozené dispozice se spouštěčem.

Schizofrenie příznaky

Schizofrenie je poruchou selektivity vnímání. Schizofrenik vnímá mnohem více informací, než kolik dokáže zpracovat. Pak si jeho mozek vytvoří svou vlastní, přijatelnou realitu.

Objevuje se nestandardní myšlení a schizofrenik má vlastní logiku uvažování. Uzavře se do vlastního světa, má změněné prožívání a mívá často zmatek v pocitech.

Typické jsou halucinace a bludy, které ovšem vznikají bez reálného podkladu. Jsou sluchové, zrakové, tělové, čichové, chuťové, intrapsychické, negativní a hypnagonní. Často vzniká i paranoia. Objevuje se plochá emotivita, nedostatek vůle a neschopnost prožívat radost.

Lze otestovat příznaky schizofrenního onemocnění i psychotestem BITEPT.

A jak se dá léčit?

Schizofrenie se léčí pomocí léků, nejčastěji neuroleptik neboli antipsychotik. U odolných forem schizofrenie se používá elektrokonvulzivní terapie. Psychologické působení usnadní návrat k normálnímu způsobu života po odeznění nebo zmírnění příznaků.

Mohlo by vás zajímat:  Co všechno bychom měli vědět o vzteklině

Pokud u sebe pozorujete možné příznaky schizofrenie, pravděpodobně schizofrenii nemáte. Schizofrenie je onemocnění takzvaně bez náhledu. Schizofrenik neví a současně si i odmítá připustit, že je schizofrenik. Většinou si všimne někdo z vašich blízkých, že s vámi něco není v pořádku.

Pokud máte se schizofrenními příznaky zkušenosti, máte podezření, obavu nebo chcete mít jistotu, navštivte psychiatrickou ambulanci. Bez odborné léčby schizofrenii překonat nelze. Nevyvážené chemické prostředí v mozku upraví léky.

Štítky: , , ,

Podobné články

od
Píše témata o zdraví, zabývá se psychologií a probírá důležitá témata týkající se životního stylu.
Předchozí článek Další článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

0 sdílení